• 10 ianuarie 2017 - A fost lansată pagina oficială a Școlii Gimnaziale Căpreni

Istoricul Școlii Gimnaziale Căpreni

Comuna Căpreni face parte din teritoriile de veche locuire a județului Gorj. Condițiile mediului geografic, prielnice omului și activităților sale, au favorizat existența comunei și continuitatea populației în această așezare umană cu viață socială și economică din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.

Situată în partea de sud-est a județului Gorj, comuna Căpreni se învecinează la nord cu comuna Hurezani, la sud cu comunele Țânțăreni și Stoina, la est cu comunele Stejari și Stoina, la vest cu comunele Turburea, Aninoasa și Vladimir, cuprinzand între aceste limite suprafața totală de 5729,9 hectare.

De-a lungul istoriei sale, sistemul educațional la nivelul localității, a urmat traiectoria învațământului din Gorj și din țară în consonanță cu sarcinile puse în fața școlii românești, funcție de fiecare etapă istorică parcursă.

Astfel, până în anul 1952, Școala Generală Căpreni a funcționat cu un rând de clase I-VII. Începând cu acest an, datorită creșterii populației școlare și a faptului că școala iși făcuse o buna carte de vizită reprezentând un interes real atât pentru comună cât și pentru comunele vecine (Stejari, Hurezani, Stoina), școala funcționează cu clase paralele și internat.

Deoarece spațiile pentru desfășurarea procesului de învățământ s-au dovedit a fi insuficiente, factorii de decizie locali și superiori au hotărât extinderea acestuia, în 1957 construindu-se un nou local cu doua săli de clasa și o cancelarie, local reabilitat în anul 2010 de catre OMV Petrom SA, spațiu în care actualmente funcționează gradinița cu program normal.

Prin înființarea în 1964 a Școlii Generale Căprenii de Sus care a absorbit o parte din populația școlara V-VIII, Școala Generală Căpreni rămâne din nou cu un singur rând de clase în care erau înscriși 221 de elevi îndrumați de 20 de cadre didactice.

După înființarea Școlii Generale Căprenii de Sus, crescând populația școlară, spațiul s-a dovedit și aici insuficient fapt ce a condus la extinderea acestuia în doua etape cu încă doua săli de clasă finalizate în 1966 sub conducerea directorului Ologoiu Vasile și trei săli finalizate în 1973. Aceste măsuri au fost luate ca urmare a creșterii populației școlare care în anul școlar 1965/1966 era de 204 elevi în clasele I-VIII. În anii care au urmat, populația școlară ramâne aproximativ constantă până în anii 1998/1999 când aceasta scade dramatic ajungându-se la predarea simultană la clasele I-VIII fapt ce a dus la comasarea școlii cu Scoala Generală Căpreni în anul 2002,  elevii de la clasele V-VIII fiind transportați cu microbuzul școlar.

În satul Bulbuceni, care aparține comunei Căpreni, din anul 1968, a funcționat o școala generală bine dotată, cu efective școlare modeste până în anul 2000 când elevii claselor V-VIII în număr de 13, au fost aduși la Școala Generală Căpreni, transportul acestora facându-se cu un microbuz tip ARO primit în dotare. După comasarea celor două școli, școala din Bulbuceni a funcționat ca școală primară alături de Școala Primară Brătești și Școala Primară Aluniș. Odată cu scăderea populației școlare la nivel primar, pentru evitarea predării simultan la patru clase, aceste școli au fost desființate începand cu Școala Primară Aluniș în anul 2005 care avea 7 elevi în clasele I-IV și celelalte în anul 2011, respectiv Școala Primară Brătești cu 15 elevi I-IV și Școala Primară Căprenii de Sus cu 34 elevi I-IV.

Deși numărul de elevi de la nivelul anului 1964 s-a împărțit între Școala Generală Căpreni și Școala Generală Căprenii de Sus, și la Școala Generală Căpreni s-a dovedit spațiu insuficient. Din această cauză directorul Georgescu Constantin împreună cu conducerea comunei și Inspectoratul Școlar Gorj, au hotărât constituirea unui nou local cu patru săli de clasă, holuri aferente, cancelarie și o bibliotecă cu peste 9500 volume în prezent, dat în folosință în anul 1973. Având spațiu suficient, în anul 1983/1984 se înființează învățământul general de 10 clase cu efective de cel puțin 20 de elevi pe clasă, până în anul 1991 când termină ultima promoție de clasa a X-a.

După pensionarea profesorului Georgescu Constantin în anul 1979, conducerea școlii este preluată de doamna profesor Stoica Lelia până în anul 1983 când la conducerea școlii vine domnul profesor Gogârlă Constantin. Acesta se pensionează în 2005 conducerea fiind preluată de doamna profesor Cruceru Adriana până în anul 2007. Din anul 2007 conducerea școlii este asigurată de doamna profesor Gelu Lucia, perioadă în care are loc reabilitarea școlii cu fonduri de la Banca Mondială, școala fiind adusă la standarde europene, dispunând în prezent, pe langă sălile de curs moderne, de un laborator de informatică, un laborator de fizica-chimie dotat cu mobilier nou în anul 2012, un laborator de biologie și conectare la intemet. De asemenea școala dispune de o bază sportivă în aer liber în proces de amenajare și o sală de sport obținută din două săli de clasă prin eliminarea peretelui despărțitor din lemn, dotată cu tot necesarul pentru desfășurarea orelor de educatie fizică și a activităților sportive. În acelasi timp printr-un program guvenamental și cu cofinanțarea Primăriei Comunei Căpreni permanent sub conducerea distinsului primar Emil Cătănoiu sunt recondiționate și celelalte școli primare (încalzire centrală pe lemne la Școala Primară Bulbuceni și gaze la toate celelalte școli, intoducerea apei curente și amenajarea grupurilor sanitare în incintă).

În anul 2002 când s-a comasat Școala Generală Căprenii de Sus, s-a primit în dotare al doilea microbuz școlar tip ARO de 16+1 locuri. Deoarece microbuzele tip ARO s-au uzat din punct de vedere fizic și nu mai prezentau siguranță în circulație, s-au facut numeroase demersuri la forurile de decizie pentu obținerea unui nou microbuz. Neprimind răspuns favorabil în acest sens, Primăria Comunei Capreni prin domnul primar Emil Cătănoiu, împreună cu Consiliul Local, au luat hotarârea procurării unui microbuz cu care să se facă transportul elevilor în siguranță, astfel că în anul 2010 este cumparat cu bani din bugetul local un microbuz marca Mercedes de 19+1 locuri. Elevii de la Bulbuceni sunt transportați din anul 2011 la Școala Gimnazială Poiana, comuna Turburea de către Primaria Comunei Turburea.

Din anul școlar 2014/2015 rețeaua școlara se prezintă astfel:

  • în anul școlar 2014/2015 numărul de elevi este de 216;
  • în anul școlar 2015/2016 numărul de elevi este de 189;
  • în anul școlar 2016/2017 numărul de elevi este de 172.

Procesul instructiv educativ la nivelul școlar din Căpreni a fost asigurat aproape în totalitate cu cadre didactice având o temeinică pregătire profesională, cu calități morale deosebite, care împreună cu personalul auxiliar au asigurat buna desfășurare a activităților școlare și extrașcolare, formând an de an generații de tineri care au adus și aduc un deosebit prestigiu școlii și satului unde s-au născut. Ei sunt acum cetățeni adevărați. părtași la toate evenimentele țării și contribuie din plin la metamorfoza societății românești.

DIRECTOR,

PROFESOR HUREZANU NICOLIȚA